top of page
Valberedningen

Sammankallande:

Jan-Olov Perä
070-590 19 76
janolov.pera@gmail.com

Övriga medlemmar:

Eric Eriksson
070-653 67 63
eric.a.eriksson@hotmail.com

Arne Rönnbäck

070-581 01 65

arne@alhamn.se

bottom of page