top of page
El

Huvudsäkringar

Lägenhetens huvudsäkringar är placerade i el-rum/nisch (märkt med ”Elcentral”) i bottenplanet i respektive trapphus. Till utrymmet passar lägenhetsnycklar till det gamla låssystemet eller fastighetstjänstnycklar. Saknas nycklar till det gamla låssystemet kontaktas fastighetsskötaren för åtkomst till elcentralen. Säkringarna sitter på tavlorna med elmätaren som är märkta med lägenhetsnummer och säkringstyp (16 A).

Elmätning

Elförbrukningen avläses var tredje månad och delas upp per kvartal för debitering i efterhand via hyres/avgiftsavin första månaden varje kvartal.

  • Kvartal 1 debiteras förbrukningen för 1:a aug – 1:a nov på avin för januari som skickas ut under december.

  • Kvartal 2 debiteras förbrukningen för 1:a nov-1:a feb på avin för april som skickas ut under mars.

  • Kvartal 3 debiteras förbrukningen för 1:a feb-1:a maj på avin för juli som skickas ut under juni.

  • Kvartal 4 debiteras förbrukningen för 1:a maj-1:a aug på avin för oktober som skickas ut under september.

Vid lägenhetsbyte görs ingen avstämning, nya medlemmen tar över elavgiften.

bottom of page