El

Huvudsäkringar

Lägenhetens huvudsäkringar är placerade i  el-rum/nisch (märkt med ”Elcentral”) i bottenplanet. Lägenhetsnyckeln passar till utrymmet, säkringarna sitter på tavlorna med elmätaren som är märkta med lägenhetsnummer och säkringstyp (16 A).

Elmätning

Elförbrukningen avläses var tredje månad och delas upp per månad för debitering i efterhand via avierna med månadsavgiften.

  • Kvartal 1 debiteras förbrukningen för 1:a aug – 1:a nov på avierna för jan-mars som skickas ut under december.

  • Kvartal 2 debiteras förbrukningen för 1:a nov-1:a feb på avierna för april-juni som skickas ut under mars.

  • Kvartal 3 debiteras förbrukningen för 1:a feb-1:a maj på avierna för juli-sept som skickas ut under juni.

  • Kvartal 4 debiteras förbrukningen för 1:a maj-1:a aug på avierna för okt-dec som skickas ut under september.

Vid lägenhetsbyte görs ingen avstämning, nya medlemmen tar över elavgiften.

Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Södra Smedjegatan 19

972 35 LULEÅ