Stadgar

Gällande Stadgar registrerade av Bolagsverket 2019-07-02 finns nedan:

Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Södra Smedjegatan 19

972 35 LULEÅ