top of page

Upplysningar och teckning av avtal, avgiftsavisering, bilplatser och nycklar.

HSB Norr
Kundservice
Tel: 010-303 20 00
E-post: kundservice.norr@hsb.se

Telefon växel: 010-303 20 00
Besöksadress: Smedjegatan 9
Öppettider: Vardagar 09.30-11.30, 12.30-16.00.

Fastighetsskötare

Johan Nilsson
E-post: fs@brfsodrahamnen.se
Tel: 0730-22 08 77 (vardagar kl. 07-11)

Vicevärd

Vicevärd Ola Wallgren
070-346 26 12 (dagtid)
010-303 20 00 (dagtid och jour)
ola.wallgren@hsb.se

 

 

Styrelsen

Brf. Södra Hamnen
Södra Smedjegatan 19
972 35 LULEÅ

Kontakta oss via detta formulär

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar.

Brevlåda


Den till vänster i hörnet vid Södra Kungsgatan 24.

Styrelsen

Anders Nyström

Rolf Strömbäck

Tony Järlström

Patrik Silverplats

Kristin Lundqvist

 

Mats Westerberg

Ann-Christin Tornberg

Ola Wallgren

Ordförande

Ekonom

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Förvaltare(adjungerad)

Byggnadsfrågor & avtalsfrågor

Ekonomi & avtalsfrågor

Administration & medlemsinfo

Innemiljö & IT-frågor

Parkering & bevakningsfrågor

Bitr ekonomi & utemiljö

Utemiljö

HSB tekniska förvaltning

Namn

Funktion

Ansvarsområde

bottom of page