Styrelsen

Kent Stenman

Ordförande

Byggnadsfrågor

Anders Nyström

Vice Ordförande

Bitr utemiljö & administration

Rolf Strömbäck

Ekonom

Ekonomi

Anna-Lena Blomqvist

Sekreterare

Administration

Patrik Silverplats

Ledamot

Innemiljö och IT-frågor

Kristin Lundqvist

Ledamot

Parkering & bevakningsfrågor

Göran Lindström

Ledamot

Utemiljö

Ola Wallgren

Förvaltare (adjungerad)

HSB tekniska förvaltning

Årsplan BRF Södra Hamnen 2020/21

Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Södra Smedjegatan 19

972 35 LULEÅ