top of page
gavel.png
Styrelsen

Anders Nyström

Ordförande

Rolf Strömbäck

Ekonom

Ekonomi

Anna-Lena Blomqvist

Sekreterare

Administration

Patrik Silverplats

Ledamot

Kristin Lundqvist

Ledamot

Mats Westerberg

Suppleant

Ann-Christin Tornberg

Suppleant

Ola Wallgren

Förvaltare (adjungerad)

HSB tekniska förvaltning

Årsplan BRF Södra Hamnen 2023/24

bottom of page