gavel.png
Styrelsen

Lis-Mari Norberg

Ordförande

Anders Nyström

Vice Ordförande

Rolf Strömbäck

Ekonom

Ekonomi

Anna-Lena Blomqvist

Sekreterare

Administration

Patrik Silverplats

Ledamot

Kristin Lundqvist

Ledamot

Mats Westerberg

Ledamot

Roger Öquist

Suppleant

Ola Wallgren

Förvaltare (adjungerad)

HSB tekniska förvaltning

Årsplan BRF Södra Hamnen 2021/22