top of page
historik.png
historik.png
historik.png
Historik

BRF Södra Hamnen bildades 1988-11-22 och består av fastigheterna Thule1-3. Från början var bostadsrättsföreningen en Riksbyggen bostadsrättsförening (brf Luleåhus nr 22).

Uppförandet av bostadsområdet Södra hamnen påbörjades under 1990 med de fyra västligaste huskropparna (fastighetsbeteckning Thule 1, hus A-D).

Thule 1 var den första av tre byggnads-etapper; etapp 1, 2A och 2B, vilka delvis pågick parallellt fram till slutförandet 1993.

Under 1990-talet valde föreningen att lämna Riksbyggen och utgöra egna ägare av fastigheterna.

Byggnaderna ritades av arkitekten Patrik Forsberg. Han var också ansvarig arkitekt under de tre etapperna. Huvudentreprenör för alla tre etapperna var BPA BYGG NORRA AB.

bottom of page