top of page
Skärmbild_2020-09-11_150936.png
Bra
       att
             veta
Bra att veta

Föreningen

Området uppfördes 1993 och bostadsrättsföreningen omfattar idag 301 lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättförening är en ekonomisk förening som äger en fastighet. Den som köper en bostadsrätt, köper en andel i föreningen, blir medlem och får rätten att nyttja bostaden. Föreningen äger tillsammans bostäderna, gemensamma utrymmen, uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Ägaren till en andel ansvarar själv för det inre underhållet i sin bostad. Yttre underhåll svarar föreningen för. För mer information läs föreningens Stadgar. Årsmöte hålls en gång varje år. Därutöver kan extra föreningsstämmor hållas, ifall det skulle behövas. Kallelse till årsmöte skickas ut till alla medlemmar. Varje lägenhet har rätt till en röst i omröstning. Motioner till årsmöte lämnas till styrelsen enligt våra Stadgar.

Nycklar och taggar

Till lägenheten hör ursprungligen följande taggar/nycklar:

  • Cylinderlås Iloq  samt 3 nycklar till Din lägenhetsdörr (Nycklarna fungerar även till entré, soprum samt tvättstugor).

  • 3 taggar till port, soprum, bokning av bastu, tvättstugor, cykel- och lägenhetsförråd.

  • Bokningscylinder till tvättstugorna. ​

En extratagg samt en extranyckel kan beställas via styrelsen hos Certego. Extrataggar kan användas till entréer och övriga utrymmen som tidigare utdelade taggar ger tillgång till. En borttappad tagg kan ersättas med en ny, den nya får samma behörighet som den borttappade. Ta med kvarvarande taggar till CERTEGO så tar de bort behörigheten till den/de taggar som saknas och lägger över behörigheten till den nya.

Nytt låssystem

Information om Iloq-systemet

Föreningen har infört ett nytt låssystem (Iloq)som omfattar bland annat lås till lägenhetens ytterdörr, entréer, soprum mm. Med de tre nycklar som utkvitterats så kommer man förutom att låsa/låsa upp lägenhetsdörren även att kunna ta sig in i egen entré samt soprum inom området i de fall vi får strömbortfall eller att taggläsare/elslutbleck slutar att fungera.

Systemet med tillträde via tagg kommer att vara huvudalternativet för tillträde till entréer, garage och övriga lokaler. Iloq-nycklarna är programmerade för att medge nödvändiga funktioner då vi har strömbortfall eller att det är fel på kortläsare/elslutbleck.

Till vissa utrymmen är det gamla låssystemet fortfarande monterat. Där ger fastighetstjänstnycklarna som bland annat fastighetsskötaren disponerar, tillträde.

Till våra lås finns en huvudnyckel. Är dörren låst och nyckeln har förkommit så kan HSB Förvaltning eller HSB Fastighetsjour biträda med åtkomst av lägenheten oavsett anledning.

Till varje lägenhet medföljer tre nycklar samt tre taggar. Vid behov kan man ansöka om en extra nyckel samt tagg hos styrelsen. Kostnad för extra nyckel eller tagg bekostas av den enskilde.

Låssystemet är helt digitalt vilket innebär att borttappad nyckel enkelt kan spärras och göras obrukbar. Låscylindrar etc påverkas ej utan slutar bara att fungera för en inaktiverad nyckel. På nyckelns ovansida finns ett nummer instansat. Förteckna gärna dessa nummer så blir det enklare att spärra en borttappad nyckel:

Nycklarna bör även med jämna mellanrum uppdateras. Detta görs vid bokningsterminalerna för bastun. Håll nyckeln mot läsaren några sekunder till dess att den ger en liten signal.

Namn Porttelefon, Entré och Lägenhetsdörr

För att rätt namn skall visas på porttelefon, entrén och lägenhetsdörr ladda ner
och fyll i blanketten: Porttelefon-Uppgifter. Ifylld blankett lämnas i lådan för felanmälan, den högra i hörnet Södra Kungsgatan 24, eller skicka information via e-post till: fs@brfsodrahamnen.se

 

Entrédörrarna kan öppnas med portkod dagtid kl 06-21. Övrig tid måste man använda tagg för att komma in i husen.

Lägenhetsnummer

Det lägenhetsnummer som Skatteverket och Lantmäteriet använder är INTE samma lägenhetsnummer som Brf. tilldelat lägenheterna. Information finns på anslagstavlan i entrén. Lägenhetsnumret som Brf. tilldelat och använder finns på en skylt ovanför lägenhetsdörren.

Soprum

Det finns inom området sex soputrymmen, fördelade på tre sophus för brännbart avfall, returpapper och kartong, plast, metall (konservburkar, lock, kapsyler och liknande), batterier och lampor samt komposterbart avfall. Det finns även tre rum med containrar för glas och restavfall (keramik etc). I soprummen finns väl utmärkt vad som får lämnas och var det ska lämnas. Avfall som inte faller in under de kategorier som finns anslagna, får inte lämnas i soprum utan skall av lägenhetsinnehavaren transporteras till återvinningsstation.

Flaggor

Flaggor finns i grovtvättstugorna på S. Kungsgatan 16 och 32. Flaggorna kan hissas vid allmänna flaggdagar och högtider, samt egna födelsedagar etc. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flaggdagar_i_Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Tider_f%C3%B6r_flaggning_efter_land

Värme och Ventilation

Värme- och ventilationssystemen är gemensamma för lägenheterna och får inte ändras. Köksfläkten är en del av ventilationen och fungerar som utsug. Vid byte av köksfläkt är det viktigt att rätt typ installeras för att ventilationssystemet i huset inte ska störas. Fläktarna levererades av IV-ventilation. Lägenhetsinnehavaren ansvar för underhållet av element och termostater till dessa.

Elinstallationer

Elcentralen som är placerad i hallen har automatiska säkringar, vilket innebär att du kan återställa utlöst säkring genom att trycka vredet uppåt. Huvudsäkringarna är placerade på markplanet i skåp/rum som är märkta ”Elcentral”. Härifrån försörjs din lägenhet med elenergi och här finns mätaren som visar din elförbrukning. De tre säkringarna i anslutning till din mätare är huvudsäkringar för din lägenhet. Vid mätaren och säkringarna finns en skylt med lägenhetsnummer och uppgift om säkringens storlek. (16 A). Lägenhetsnyckeln eller tvättstugenyckeln passar till elcentralen. Se till att du har 16 A-säkringar hemma. Du ansvarar  själv för byte av huvudsäkringar som tillhör lägenheten.

Utemiljön

Fastighetskötaren och BDX Green sköter växtligheten på gårdarna. Om ni har gröna fingrar och gillar att plantera och vill hjälpa till att sköta om våra blommor och grönområden så kan ni kontakta vår fastighetskötare.

Bostadsrättsförsäkring

Våra fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. I samband med detta har föreningen även tecknat bostadsrättstillägg för alla medlemmar så ingen står utan denna försäkring. Annars kan detta medföra mycket stora kostnader för var och en om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till den egna hemförsäkringen och omfattar endast bostadsrättsdelen i en normal hemförsäkring.

 

För att sammanfatta detta så har föreningen tecknat bostadsrättstillägget för sina medlemmar och de enskilda medlemmar ska precis som tidigare teckna sina egna hemförsäkringar för att skydda sitt eget lösöre.

 

Lösöre = Allt i ditt bohag som är flyttbart, till exempel möbler, kläder, husgeråd, mattor, TV, musikanläggning, konst, och personliga tillhörigheter allmänt.

Grillning

Föreningens styrelse har beslutat att följa ”Goda råd från Brandskyddsföreningen- Grillning” vid grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

Överlåtelse av lägenhet

Blanketter och handledning i samband med överlåtelse av lägenhet (försäljning, arv, gåva mm) hittar du här

Handledning 

Överlåtelseavtal

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Tänk på att du behöver tillstånd av BRF Södra Hamnens styrelse för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är du som innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under andrahandsuthyrningen.
 

Ansökan om tillåtelse för andrahandsuthyrning 

Fullmakt vid upplåtelse andrahandsuthyrning 

Avtal vid upplåtelse andrahandsuthyrning 

nyckel.png
nyckelochlås.png
bottom of page