top of page
Skärmbild_2020-09-11_150936.png
Bra
       att
             veta
Bra att veta
cylinder_i_läge_10_i.jpg
cylinder_i_normalläge.jpg

Föreningen

Området uppfördes 1993 och bostadsrättsföreningen omfattar idag 301 lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättförening är en ekonomisk förening som äger en fastighet. Den som köper en bostadsrätt, köper en andel i föreningen, blir medlem och får rätten att nyttja bostaden. Föreningen äger tillsammans bostäderna, gemensamma utrymmen, uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Ägaren till en andel ansvarar själv för det inre underhållet i sin bostad. Yttre underhåll svarar föreningen för. För mer information läs föreningens Stadgar. Årsmöte hålls en gång varje år. Därutöver kan extra föreningsstämmor hållas, ifall det skulle behövas. Kallelse till årsmöte skickas ut till alla medlemmar. Varje lägenhet har rätt till en röst i omröstning. Motioner till årsmöte lämnas till styrelsen enligt våra Stadgar.

Nycklar och taggar

Till lägenheten hör ursprungligen följande taggar/nycklar:

  • Cylinderlås nycklar till Din lägenhetsdörr (Nycklarna fungerar parallellt med taggarna ett bra tag framöver).

  • 3 taggar till port, soprum, bokning av bastu, tvättstugor, cykel- och lägenhetsförråd.

  • Bokningscylinder till tvättstugorna. Nycklarna till tvättstugorna ersätts av taggar.

Extrataggar kan beställas via styrelsen hos Certego. Den som står som ägare till lägenheten kan mot uppvisande av giltig ID-handling köpa upp till 3 extrataggar. Extrataggar kan användas till entréer och övriga utrymmen som tidigare utdelade taggar ger tillgång till. Extrataggarna saknar behörighet till hyresobjekt som garage och extra förråd samt kan ej användas för bokning av bastu. Antalet taggar per lägenhet är begränsat till max 6 taggar varar 3 med ”normal” behörighet och 3 extrataggar med ”begränsad” behörighet. En borttappad tagg kan ersättas med en ny, den nya får samma behörighet som den borttappade. Ta med kvarvarande taggar till CERTEGO så tar de bort behörigheten till den tagg som saknas och lägger över behörigheten till den nya.

Nytt låssystem

Information om Iloq-systemet

Styrelsen har fattat beslut om steg 2 i införandet av nytt låssystem som omfattar bland annat lås till lägenhetens ytterdörr. Med de tre nycklar som utkvitterats så kommer man förutom att låsa/låsa upp lägenhetsdörren även att kunna ta sig in i egen entré samt soprum inom området i de fall vi får strömbortfall eller att taggläsare/elslutbleck slutar att fungera.

De som har parkeringsplats i garage kommer även att få behörighet in-och utpassage till aktuellt garage inlagt på nyckeln så att man kan komma åt bilen om taggläsare/elslutbleck slutar att fungera.

Systemet med tillträde via tagg kommer att vara huvudalternativet för tillträde till entréer, garage och övriga lokaler. Iloq-nycklarna är programmerade för att medge nödvändiga funktioner då vi har strömbortfall eller att det är fel på kortläsare/elslutbleck.

Tvättstugor, förrådsutrymmen mm kommer inte att programmeras till nycklarna utan där ger fastighetstjänstnycklar tillträde ifall det blir fel där.

 

Viktigt!

När låscylindern till lägenheten har blivit utbytt så skall inte den gamla nyckeln kastas bort. Den passar till låsen på elcentralerna i trappuppgången där man byter ev trasiga huvudsäkringar (lägenhetsinnehavarens ansvar enligt stadgarna).

Möjlighet kommer att finnas att erhålla extra Iloq-nycklar. Dessa kommer endast att programmeras med BAS-behörighet (lägenhet, entré och soprum). Kostnad för extranyckel belastar lägenhetsinnehavaren och behov av extra nyckel anmäls via styrelsen.

Information om låssystemet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan när etapp 2 genomförs.

Tillgång till huvudnyckelsystemet

Du som inte har bytt låssystemet på din lägenhetsdörr innefattas av huvudnyckelsystemet. För att man skall kunna använda huvudnyckel för att ta sig in i din lägenhet så måste du dra ut nyckeln i läge ” klockan 10 i”.

 

 

Du kan välja att dra ut nyckeln  i normalläge då finns det ingen möjlighet att ta sig in i lägenheten med huvudnyckeln.

 

 

Namn Porttelefon, Entré och Lägenhetsdörr

För att rätt namn skall visas på porttelefon, entrén och lägenhetsdörr ladda ner
och fyll i blanketten: Porttelefon-Uppgifter. Ifylld blankett lämnas i lådan för felanmälan, den högra i hörnet Södra Kungsgatan 24, eller skicka information via e-post till: fs.brfsodrahamnen@gmail.com.

Entrédörrarna kan öppnas med portkod dagtid kl 06-21. Övrig tid måste man använda tagg för att komma in i husen.

Lägenhetsnummer

Det lägenhetsnummer som Skatteverket och Lantmäteriet använder är INTE samma lägenhetsnummer som Brf. tilldelat lägenheterna. Information finns på anslagstavlan i entrén. Lägenhetsnumret som Brf. tilldelat och använder finns på en skylt ovanför lägenhetsdörren.

Soprum

Det finns inom området sex soputrymmen, fördelade på tre sophus för brännbart avfall, returpapper och kartong, plast, metall (konservburkar, lock, kapsyler och liknande), batterier och lampor samt komposterbart avfall. Det finns även tre rum med containrar för glas och restavfall (keramik etc). I soprummen finns väl utmärkt vad som får lämnas och var det ska lämnas. Avfall som inte faller in under de kategorier som finns anslagna, får inte lämnas i soprum utan skall av lägenhetsinnehavaren transporteras till återvinningsstation.

Flaggor

Flaggor finns i grovtvättstugorna på S. Kungsgatan 16 och 32. Flaggorna kan hissas vid allmänna flaggdagar och högtider, samt egna födelsedagar etc. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flaggdagar_i_Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Tider_f%C3%B6r_flaggning_efter_land

Värme och Ventilation

Värme- och ventilationssystemen är gemensamma för lägenheterna och får inte ändras. Köksfläkten är en del av ventilationen och fungerar som utsug. Vid byte av köksfläkt är det viktigt att rätt typ installeras för att ventilationssystemet i huset inte ska störas. Fläktarna levererades av IV-ventilation. Lägenhetsinnehavaren ansvar för underhållet av element och termostater till dessa.

Elinstallationer

Elcentralen som är placerad i hallen har automatiska säkringar, vilket innebär att du kan återställa utlöst säkring genom att trycka vredet uppåt. Huvudsäkringarna är placerade på markplanet i skåp/rum som är märkta ”Elcentral”. Härifrån försörjs din lägenhet med elenergi och här finns mätaren som visar din elförbrukning. De tre säkringarna i anslutning till din mätare är huvudsäkringar för din lägenhet. Vid mätaren och säkringarna finns en skylt med lägenhetsnummer och uppgift om säkringens storlek. (16 A). Lägenhetsnyckeln eller tvättstugenyckeln passar till elcentralen. Se till att du har 16 A-säkringar hemma. Du ansvarar  själv för byte av huvudsäkringar som tillhör lägenheten.

Utemiljön

Fastighetskötaren och BDX Green sköter växtligheten på gårdarna. Om ni har gröna fingrar och gillar att plantera och vill hjälpa till att sköta om våra blommor och grönområden så kan ni kontakta vår fastighetskötare.

Bostadsrättsförsäkring

Våra fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. I samband med detta har föreningen även tecknat bostadsrättstillägg för alla medlemmar så ingen står utan denna försäkring. Annars kan detta medföra mycket stora kostnader för var och en om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till den egna hemförsäkringen och omfattar endast bostadsrättsdelen i en normal hemförsäkring.

 

För att sammanfatta detta så har föreningen tecknat bostadsrättstillägget för sina medlemmar och de enskilda medlemmar ska precis som tidigare teckna sina egna hemförsäkringar för att skydda sitt eget lösöre.

 

Lösöre = Allt i ditt bohag som är flyttbart, till exempel möbler, kläder, husgeråd, mattor, TV, musikanläggning, konst, och personliga tillhörigheter allmänt.

Grillning

Föreningens styrelse har beslutat att följa ”Goda råd från Brandskyddsföreningen- Grillning” vid grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

Överlåtelse av lägenhet

Blanketter och handledning i samband med överlåtelse av lägenhet (försäljning, arv, gåva mm) hittar du här

Handledning 

Överlåtelseavtal

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Tänk på att du behöver tillstånd av BRF Södra Hamnens styrelse för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är du som innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under andrahandsuthyrningen.
 

Ansökan om tillåtelse för andrahandsuthyrning 

Fullmakt vid upplåtelse andrahandsuthyrning 

Avtal vid upplåtelse andrahandsuthyrning 

bottom of page