top of page

Råd & Tips

Diskmaskin
 

Med jämna mellanrum drabbas föreningen av vattenskador föranledda av spruckna slangar eller otäta kopplingar till diskmaskin. Kontrollera regelbundet att slangar och kopplingar är i god kondition och inte uppvisar tecken på läckage. Är diskmaskinsinstallationen 10 år eller äldre rekommenderas, för att undvika vattenskada, att man byter slangar då materialet, precis som vi, åldras.

Golvbrunnar

Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra dålig lukt och översvämning. Vattenlåset bör rengöras regelbundet, en åtgärd du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för. Brunnen är försedd med en lös insats som kan lyftas ur för att avlägsna hårrester etc.

Köksfläkt

Våra fastigheter är utrustade med både tillufts- och frånluftsventilation. Detta innebär att luften blåses in och transporteras ut med hjälp av fläktar.

Byte av köksfläkt i samband med t ex köksrenovering skall ske till typ Alliance-fläkt (fläkt som jobbar tillsammans med resten av ventilationen i fastigheten)

bottom of page