top of page

Verksamhetsredovisning 2023

Under 2023 har styrelsen genomfört följande större projekt inom föreningen

-         Byte av elmätare till elmätare med IMD avläsning                                                  

-         Renovering och ombyggnad av uthyrningsrum SK40                                        

-         Målning, panelbyte sop- och cykelhus inom området                     

-         Byte undercentraler för värme och varmvatten                                                  

-         Installation 76 st motorvärmar- och laddhuvar         

-         Tätning av valv Södra Smedjegatan 19

-          Byte skärmväggar och spaljéer till underhållsfritt material   


Comments


bottom of page