top of page

Styrelsen informerar

Uppdaterat: 2 mars 2023

Vår fastighetsskötare, Johan Nilsson, slutar inom kort hos oss för en ny anställning vid Luleå Kommun. Vi tackar Johan för allt det värdefulla arbete han gjort för vår förening och önskar honom lycka till med det nya jobbet


Byte av elmätare inom föreningen fortsätter. Anslag sätts upp i respektive trapphus när det är dags för byte . Bytet kommer inte att kräva lägenhetsåtkomst utan innebär ett kortvarigt elavbrott.


Planerade underhållsåtgärder detta år:

Byte av undercentraler för varmvatten pga felfunktioner, brist på reservdelar mm. Undercentralerna är i slutet av sin livslängd och då fler föreningar än vi är inne på samma spår så kommer priset för bytet att bli fördelaktigare. Arbetet kommer att inplaneras under "lågsäsong"då behovet av värme i lägenheterna är något mindre


"Ansiktslyftning" av uthyrningsrummet. Förslitningen av ytskikt mm påkallar en upprustning. Omfattning och tidsplan är inte fastställd ännu men kommer att inplaneras under "låghsäsong"

コメント


bottom of page