top of page

Plogning parkeringsplatser

Torsdag 26/1 kl 0700 kommer BDX att ploga gångvägar och parkeringsplatser inom området. De som har parkeringsplatser utomhus ombedes att tillfälligt flytta fordonen så att dessa inte hindrar den extra snöröjningen

Comentários


bottom of page