top of page

Oväntade besök

På den senaste tiden har det varit oväntade och ovälkomna besök inom föreningen. Några medlemmar har bland annat drabbats av inbrott i förråd. I syfte att minimera dessa ovälkomna besök uppmanas alla medlemmar att tillse att dörrar går i lås efter att man har passerat. Är det något fel (dörren hänger snett, låskistan trasig etc), felanmäl till HSB direkt utan att invänta att "någon annan" gör det.

Se även över de taggar som ni förfogar över. Är alla i behåll? I det fall någon tagg saknas, anmäl till Certego så spärras den taggen.

댓글


bottom of page