Ekonominytt!

Föreningens årsredovisning för 2020 finns nu att studera under fliken Styrelsen/Ekonomi!