top of page
Motioner inför BRF Södra Hamnens årsstämma

Motioner

Motionsrätt betyder att du har rätt att komma med ett förslag – en motion – om någonting du vill förändra eller någonting du vill att föreningen ska jobba för. Du kan alltså påverka vad föreningen ska arbeta för och hur!

 

Så här lyckas du med din motion:

1. Kolla upp hur det redan jobbas med din fråga

Börja med att ta reda på om det redan, och i så fall hur, det jobbas med det du är intresserad av. Kolla på föreningens hemsida eller fråga någon i styrelsen. Är något redan på gång kan du avvakta och se vad det arbetet mynnar i. Tycker du att dina förslag skulle göra arbetet med frågan ännu bättre – presentera då din motion.

2. Läs på!

Kolla upp vad som gäller för motioner i föreningen. Information finns på föreningens hemsida samt i föreningens stadgar. Mall för utformande av motion finns på hemsidan hittar du nedan.

3. Sätt ditt förslag i ett sammanhang

Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till att motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och utformar yttrande i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan idag eller om frågan varit uppe för diskussion tidigare.

4. Glöm inte ”att-satsen”

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.

5. Skriv under din motion

Eftersom det bara är medlemmar i BRF Södra Hamnen som får lämna motioner till årsstämman behöver styrelsen vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen. Se därför till att skriva under den med namn och adress.

bottom of page