top of page
6449544_preview.png
Extraförråd

I husen finns ett antal f.d. soprum, städskrubbar och grovtvättstugor som hyrs ut som extra förråd till medlemmar i föreningen. Storleken varierar mellan c:a 2 m² till 25 m². Man kan hyra ett extraförråd per lägenhet (utöver befintligt lägenhetsförråd) i mån av tillgång

HSB Norr hanterar uthyrningen och kön för dessa förråd, följande regler gäller för kön:

  • En medlem kan ställa sig i kön även om man redan ett extraförråd men får då säga upp ett av de tidigare extraförråden om man blir erbjuden och accepterar ett nytt förråd.

  • Endast en köplats per lägenhet.

  • Man kan välja placering inom området via adress, huskropp eller hela området samt önskad storlek (minsta och/eller största yta) på förrådet. Om man vill ändra urvalskriterierna tas befintlig plats i kön bort och en ny plats skapas sist i kön med de nya kriterierna.

  • När ett förråd blir ledigt som motsvarar önskemålen erbjuds detta via e-post, om e-post saknas söks medlemmen via ett telefonnummer vid två tillfällen under två arbetsdagar. Medlemmen har två arbetsdagar på sig att lämna ett besked. Om besked uteblir går förrådet vidare i kön och medlemmens plats placeras sist i kön.

 

Uthyrningen sköts av HSB kundservice se kontaktsidan.

bottom of page