top of page

Tillträde med huvudnyckel

På hemsidan finns information om hur man skall låsa dörren för att kunna få åtkomst med huvudnyckel (låscylinder i läget "kl 10"). Låser man dörren med låscylindern i läge "kl 12" så blir det kostsamma problem när räddningstjänsten har använt sin "huvudnyckel". Kostnad för ny dörr och dörrkarm faller på lägenhetsinnehavaren....


Opmerkingen


bottom of page