top of page

Styrelsens julhälsning

Innevarande år börjar lida mot sitt slut med restriktioner som vi fortfarande får leva med ett bra tag till. Vaccination mot Covid-19 är i antågande men än får vi inte släppa garden och tro att allt har löst sig bara för att man vaccinerats. Vi har nog att se fram mot halvårsskiftet 2021 innan lättnader i restriktionerna införs. Så, håll igen och håll ut!


I föreningens arbete har vi inte kunnat genomföra en del verksamheter som planerat, t ex Öppet Hus vilket är tråkigt och till men för delaktigheten. Styrelsen försöker dock att informera om vad som pågår och snappa upp synpunkter och idéer från medlemmarna genom dialog. Den nya hemsidan har också inneburit en knuff framåt där många kloka förslag och synpunkter har lämnats.


Föreningsstämman i maj 2020 genomfördes under strikta restriktioner där bland annat avtackning avgående styrelseledamöter senarelades. Styrelsen har beslutat att tacka av de avgående styrelseledamöterna Lars-Uno Höök, Lis-Mari Norberg och Unni Ruthberg med en julgåva (presentkort på blommor) som tack för deras insatser för föreningens medlemmar. De avgångna styrelsemedlemmarna kommer självklart att ges möjlighet till avtackning av föreningens medlemmar då tillfälle ges.


Från styrelsen vill vi önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År trots rådande situation!


Comments


bottom of page