top of page

SMS-parkering för besökare!

Inom området finns tre parkeringsplatser (en vid Södra Smedjegatan 3-23 och två vid Södra Kungsgatan 22-24) för besökare, hantverkare etc. Parkeringsplatserna är skyltade med anvisning för sk "SMS-parkering". Parkeringsplatsernas belägenhet enligt bild nedan


Comments


bottom of page