Samlingslokalen stängd

Pandemilagen inskränker möjligheterna att nyttja samlingslokalen och gör föreningen ansvarig för att sammankomster inte överstiger åtta deltagare. I detta perspektiv har styrelsen beslutat att tills vidare inte tillåta uthyrning av samlingslokalen på Södra Kungsgatan 24 under den tid pandemilagen är gällande.


Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Södra Smedjegatan 19

972 35 LULEÅ