Sättningar i plattytor

Med åren har det skett sättningar i plattytor vid entréer, närmast husliv och på vissa andra ställen. Innan vintern slår till så kommer de mest prioriterade områdena att rättas till, främst vid entréer och där vi har större sättningar. Arbetet kommer att slutföras under våren/försommaren 2023