top of page

Protokoll föreningsstämma mm

Protokoll från den genomförda föreningsstämman finns nu upplagt på hemsidan under fliken Styrelsen. Under samma flik finns även föreningens kommunikationsplan upplagd.


Styrelsens sammansättning har uppdaterats. Ansvarsområden för respektive ledamot kommer att meddelas senare

Comentarios


bottom of page