top of page

Problem med värmedistribution Södra Smedjegatan 16/1

Undercentralen som förser boende och lokalinnehavare på Södra Smedjegatan med värme har drabbats av driftstörning. Reparation och avhjälpande av felet pågår. I syfte att förhindra sönderfrysning av ledningar mm stängs ventilationsaggregaten för Södra Smedjegatan ned under tiden som reparationsarbetet pågår och återstartas under onsdag 17/1

Comments


bottom of page