Ombyggnationer!

Just nu pågår ombyggnadsarbeten i hörnlokalerna i B- och C-huset (adresserna SS3-5 samt SS11-13. Ombyggnationen syftar till att återställa lokalerna till "ursprungsutförande" med liten köksdel samt toalett.


Under ombyggnationen så kommer det tidvis att uppstå buller på grund av det bilningsarbete som måste till för att komma åt de pluggade avloppsgenomföringarna som har gjutits över.


Vi hoppas på överseende med de störningar som uppkommer då syftet är att våra lokaler iordningsställs för uthyrning åt intresserade näringsidkare.