top of page

Ombyggnation av lokal på SK 12-14 till lägenheter

Upphandling av entreprenör är nu klar och ombyggnationen av lokalen startar måndag 1/3.


Ombyggnationen kommer av och till att förorsaka störningar och styrelsen kommer fortlöpande att hålla medlemmarna informerade om eventuella begränsningar med anledning av ombyggnationen. Inledningsvis kommer toaletten i tvättstugan SK 12 att vara avstängd pga vatten- och avloppsarbeten från måndag 1/3 och ca 3-4 veckor framåt


I samband med ombyggnationen kommer även träpanelväggen vid cykelförråden mellan infart garage 2 och 3 att underhållas (bytas ut)

Comments


bottom of page