top of page

Information från styrelsen 21-11-16

Styrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet att en extra föreningsstämma skall hållas så att föreningsstämman kan välja ny ordförande efter det att vald ordförande har valt att lämna uppdraget. Kallelse till extra föreningsstämma kommer att utsändas så snart som möjligt efter det att stämmoordförande samt lokal har bokats. Den extra föreningsstämman kommer endast att behandla en punkt, val av ordförande.


Vidare har styrelsen valt att prioritera insatser för vår utemiljö. Utemiljön är eftersatt och i behov av åtgärder. I ett första skede kommer metallräcken, trappor till innergårdarna samt träpaneler att ses över, repareras och målas. Under de kommande åren kommer styrelsen att successivt ta beslut om ytterligare åtgärder avseende utemiljön


De nya lägenheterna på Södra Kungsgatan 12 och 14 färdigställs inom kort. Målet är att de i slutet av november skall vara slutbesiktade och klara för försäljning.


Öppnande av entréerna till gatuplan på Södra Smedjegatan 3 och 5 har påbörjats. Leverans av dörrpartier mm räknas ske inom en till två veckor. En preliminär uppskattning är att arbetet slutförs senare delen av december. Boende på adresserna Södra Smedjegatan 19, 21 och 23 kommer, utöver boende på Södra Smedjegatan 3 och 5, att ges behörighet till de nya entréerna.


Nya ventilationsaggregat installeras i garage 1 och 3 som ersättning för de gamla som är i slutet av sin tekniska livslängd


Kommersiella lokaler på Södra Smedjegatan har rustats upp och erhållit nya hyresgäster.


Kommande projekt är bland annat en uppfräschning av bastun på Södra Smedjegatan 19 samt utredning och beslut om möjligheter att ladda elfordon inom föreningens område. Den senare frågan är förenad med kostnader till vilka man till viss del kan få bidrag men det föranleder även en analys av nyttjandekostnader beroende på valt alternativ.


/Styrelsen

Comentarios


bottom of page