top of page

Information från styrelsen

Vid senaste styrelsemötet fastställdes budgeten för 2024. Budgeten är utarbetad utifrån empiriska kostnadsutfall de senaste åren samt med beaktande av prishöjningar och ett förändrat ränteläge för föreningens lån. Styrelsen har dessutom aktivt arbetat med förvaltning av de ekonomiska tillgångarna i syfte att kunna parera kostnadsökningar pga förändrad ränta. Resultatet är att avgiften kommer att vara oförändrad för 2024


Tyvärr har det varit inbrottsförsök till markentréerna på Södra Smedjegatan 3 och 5. Åtgärder för att försvåra och identifiera fortsatta försök kommer att vidtas. En uppmaning till alla är att tillse att dörrar går i lås efter passage, särskilt till garagen.


Vid senaste Öppet Hus informerades bland annat om att avgiften för kollektiv nättjänst och TV kommer att debiteras med 220 kr/månad och lägenhet från 2024-01-01. Dessutom informerades om vikten av att hålla kunskap om föreningens stadgar, främst §30-31 som stadgar ansvaret för bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen. Det kommer med jämna mellanrum fakturor till föreningen där betalningsansvaret är den enskilde bostadsrättsinnehavarens

Comments


bottom of page