top of page

Information från styrelsemötet 08-23

Styrelsen har beslutat att december månad kommer att vara hyresfri med anledning av föreningens positiva ekonomi.


Vidare kommer ingångarna 3A och 5A från gatuplanet på Södra Smedjegatan att öppnas som en ersättning för "Tuben". Boende på Södra Smedjegatan 19-23 kommer att ges tillträde till entréerna Södra Smedjegatan 3-5. Arbetet med att öppna ingångarna beräknas börja i senare delen av september


Portkoderna till entrédörrarna inom området kommer att bytas per 1/10. Information om nya koder kommer att distribueras till de boende senare.


För nyinflyttade till föreningen finns välkomstvärdinnor, Anna Kahn-Kreku samt Ulla-Britt Berglund, som är behjälpliga med att visa runt inom området, visa lokaler mm

Comments


bottom of page