top of page

Information från styrelsemöte 21-12-13

Vid föreningens extra föreningsstämma 2021-12-14 valdes Anders Nyström valdes till ny styrelseordförande. Ordförandeuppdraget gäller från december 2021 till nästa ordinarie föreningsstämma våren 2022.


Lägenheterna på SK 12 - 14 är slutbesiktade och klara till försäljning, Sparbankens Fastighetsbyrå har fått uppdraget att sälja lägenheterna som kommer att läggas ut till försäljning efter årsskiftet.


Styrelsen har beslutat att byta låssystem till ett digitalt låssystem (iLoq). I ett första skede kommer låscylindrar i entrédörrar, sophus, garage samt övriga så kallade ”skaldörrar” att bytas, totalt ca 125 lås. Bytet ger fördelen att dörrar kan öppnas även vid strömavbrott eller då elslutbleck/taggläsare i dörrar fungerar dåligt.


Kamerasystemet för övervakning i alla garage uppdateras och kompletteras. Uppdateringen medför att viss äldre utrustning kan utrangeras vilket sänker driftskostnaderna för systemet

Comentarios


bottom of page