top of page

Information från styrelsemöte 20-09-14

1. Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. En extra amortering på föreningens lån har utförts.

2. Utemiljö Arbetet med ny trädgårds plan fortskrider som grund kommer ny upphandling av trädgårdstjänster att ske under hösten/vintern. Översyn samt reparation/förbättring av spaljéer och vindskydd pågår.

3. Byggnadsfrågor RICOH lämnar sina lokaler under september. Ny hyresgäst är inte klar ännu men intressenter finns.

4. IT-frågor Ny hemsida är under uppbyggnad och lanseras inom kort och i och med det kommer föreningens mailadresser att ändras. Nuvarande server för bland annat passagesystem är i slutet av sin livstid ock kommer inom kort att ersättas innan drifthaveri inträffar

5. Styrelsefrågor Styrelsen har beslutat att ställa in Öppet Hus som var planerad Torsdag den 15 oktober, detta på grund av rådande pandemi då distansering inte kan garanteras

Comentários


bottom of page