top of page

Information från styrelsemöte 11-09

Offertförfrågan upphandling av trädgårdstjänster har antagits av styrelsen och tillställts ett antal tänkbara leverantörer avseende skötsel av våra planteringar under 2021.


Arbetet med att få nya hyresgäster till lediga lokaler fortgår. Några intressenter har tittat på lokalerna. Viss ombyggnad av lokalerna kommer att erfordras inför uthyrning.


Alternativ för entré från Södra Smedjegatan är under utredning och kostnadsberäkning för beslut.

bottom of page