top of page

Information från styrelsemöte 08-21

  • Styrelsen har antagit anbud från Johanssons Rör avseende byte värmeväxlare. Arbetet kommer att genomföras under hösten och störningar avseende varmvattenleverans kommer att uppstå. Information om avstängningar mm kommer att anslås på informationstavlor i trapphus och på soprum

  • Uthyrningsrummet har renoverats och från 2023-09-01 kommer hyaran av rummet att vara 400 kr/dygn

  • Föreningens likviditet är fortsatt god trots ökade drift- och räntekostnader. Styrelsen följer den ekonomiska utvecklingen och kommer att överväga eventuella åtgärder i samband med budgetarbetet inför nästa år


Comments


bottom of page