top of page

Information från styrelsemöte 05-17

Alla gamla spaljéer vid hela strandpromenaden samt tillhörande innergårdar kommer att bytas ut till underhållsfritt material med samma kulör. Arbetet beräknas påbörjas under 2021.


Ombyggnationen på SK12 har avstannat på grund av nytillkomna oförutsedda problem av de nya fönsternas placering. Nya bygglovshandlingar inskickade.


Ombyggnad av lokaler, del av SunTan samt RICOH pågår, lokalerna iordningställs som kommersiella lokaler i uthyrningsbart skick. Hyresintressenter finns.


Upprustningen av Bastun SK 40 beräknas vara färdig månadsskiftet juni/Juli

Comments


bottom of page