top of page

Information från styrelsemöte 02-14

  • Fasadbelysning har monterats på väggen vid garaget Södra Smedjegatan 23

  • Kulvertläcka vid Södra Kungsgatan 26-28 kommer att åtgärdas i närtid. Grävarbeten mm kan innebära att fordon måste flyttas. Mer information kommer då arbetet skall utföras

  • Styrelsen har fattat beslut om att demontera trösklarna i soprummen. Grus och is på tröskeln medför svårigheter att öppna/stänga dörren och har medfört skador på elslutblecken i dörrkarmen.

  • Projektet med ombyggnad av fd Majas till lägenheter är slutfört och bägge lägenheterna är försålda och inflyttning har skett.

  • Omförhandling av avtal inom IT-området har medfört en tydligare ansvarsfördelning samt glädjande nog för föreningen sänkta kostnader

Comments


bottom of page