Information från styrelsemöte 01-18

Uppdaterat: jan 28

Samlingslokalen håller stängt tills vidare detta pga.rådande Pandemi.

Bokning av uthyrningsrummet fortsätter som vanligt.

Vi välkomnar 2 nya hyresgäster till RICHOS fd lokaler.

Digital köhantering gällande garage-, P-platser samt förråd kommer att införas våren 2021.

Föreningens ekonomi är fortsatt god.