top of page

Info från styrelsen

Arbetet med byte av undercentraler för värme och vatten är avslutat och slutbesikting av arbetet har ägt rum. En väl utförd entrepenad då besiktningsmannen inte hittade några anmärkningar. Centralerna har funktioner för att förhindra legionella varav en är en periodvis förhöjning av temperaturen i systemet. För morgonpigga meddelas att måndagar mellan 0300 och 0400 så är tappvarmvatten 10 grader varmare än normalt vilket även kan märkas på handdukstorkarna som blir varmare. Varning!


Styrelsen har också tackat ja till ett erbjudande från LUNET om att byta det befintliga, av föreningen ägda fibernätet för datakommunikation. LUNET kommer kostnadsfritt att byta ut befintligt nät mot ett nytt som LUNET ansvarar för (del av stadsnätet). Bytet sker med start under första kvartalet 2024. under ombyggnadstiden så kommer befintligt nät att vara i funktion. Avtals- och abonnentkostnader påverkas ej av bytet. I framtiden innebär det att datanätet i husen är föreningens ansvar medan fibernätet i övrigt är LUNETS ansvar vilket renodlar ansvarsbiten jämfört med idag.

Comments


bottom of page