Info från styrelsemöte 06-07

Styrelsen fattade beslut att anta Linjemontage offert avseende byte motorvärmarhuvuden till kombinerade insatser för laddning elbil/konventionell motorvärmare. Arbetet är planerat att genomföras vecka 32-34 och installationen avses att tas i bruk under vecka 35


Underhållsarbeten (målning etc) kommer att genomföras under sommaren på förråd mm


Föreningen har en fortsatt stark ekonomi och ett mycket gynnsamt ränteläge på de befintliga lånen.