top of page

Info från styrelsemöte 06-07

Styrelsen fattade beslut att anta Linjemontage offert avseende byte motorvärmarhuvuden till kombinerade insatser för laddning elbil/konventionell motorvärmare. Arbetet är planerat att genomföras vecka 32-34 och installationen avses att tas i bruk under vecka 35


Underhållsarbeten (målning etc) kommer att genomföras under sommaren på förråd mm


Föreningen har en fortsatt stark ekonomi och ett mycket gynnsamt ränteläge på de befintliga lånen.

コメント


bottom of page