top of page

Från styrelsemötet 22-01-17

  • Under våren/sommaren påbörjas restaurering/omplantering av föreningens planteringar. I en första etapp berörs planteringar på SK2-10 samt SK 34-40.

  • Upprustning av bastun SS19 har beslutats. Offertförfrågan är ute och anbud på restaureringen inväntas.

  • Föreningen har återigen drabbats av en vattenläcka på ledningen vid SK26-28. Beslut har fattats om att byta ut hela ledningen i stället för att ånyo reparera den.

  • Föreningen kommer att byta låssystem till ILoq. Fördelen med detta system är att det fungerar även i strömlöst tillstånd samt att nycklarna kan programmeras i likhet med taggar. I ett första skede så kommer låsbyte att ske på "skalet" (entrédörrar, soprum garage, cykelförråd samt tvättstugor. Taggar fungerar fortsatt som vanligt


Comments


bottom of page