top of page

Från styrelsemöte 2020-10-12

Digital köhanteringstjänst, gällande förråd, bilplats samt garage kommer att införas under våren 2021, ytterligare information läggs upp på föreningens hemsida då information finns tillgänglig.

Inloggning till själva tjänsten sker via HSB:s hemsida på hsb.se. Möjlighet att få hjälp via HSB kommer att kvarstå för dem som inte har möjlighet att ordna detta digitalt.

Bastun på Södra Kungsgatan 40 skall renoveras med byggstart i mitten av januari 2021

Frågan angående nyinstallation av laddstolpar pågår och fortsätter att utredas under våren 2021.

Belysningsstolparna i området skall bytas till LED lampor

Det ekonomiska läget i föreningen är fortsatt gott

Comments


bottom of page