top of page

Föreningsstämman

Föreningsstämman avhålls tisdag 17/5 kl 1800 i Pingstkyrkan, Storgatan, Luleå. Kallelse till stämman delas ut under denna vecka. Årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på föreningens hemsida under fliken Styrelsen/Ekonomi

Comments


bottom of page