top of page

Driftstörningar

Torsdag 2/12 drabbades föreningen av en störning i elleveransen som har fått en hel del konsekvenser. Bland annat stannade samtliga ventilationsaggregat och dessa har manuellt fått återstartas. Efter återstart har det visat sig att en del aggregat hade tappat sina inställningar varför en del boende drabbats av utkylda lägenheter.

Ventilationen är under åtgärd och samtliga aggregat kommer att kontrolleras avseende inställningar mm.


En annan konsekvens är att servern som hanterar låssystemet har drabbats. Konsekvenserna av detta är att det i nuläget inte går att utnyttja bokningstavlorna för bastu eller att beställa/omprogrammera taggar. Även där pågår ett återställningsarbete som bedöms vara klart inom några dagar.


En tredje konsekvens är att vissa internetförbindelser inom föreningen drabbats, bland annat fastighetsskötarens mail. Innebörden där är att fastighetsskötaren inte kan ta del av felanmälan. Revisionsarbete pågår

Comments


bottom of page