top of page

Byte spaljéer och vindskydd

Denna vecka påbörjas ett större underhållsarbete med att byta föreningens spaljéer och vindskydd mot motsvarande i underhållsfritt kompositmaterial. Arbetet beräknas pågå hela sommaren och en bit in i september/oktober.


Vissa spaljéer kommer att tas bort helt. I andra fall kommer spaljéerna att bytas vilket kan medföra vissa åtgärder från lägenhetsinnehavares sida. Där man har "förlängt" uteplatsens golv så att befintliga fundament är överbyggda så kommer fundamenten att friläggas vilket kan innebära att befintligt golv måste sågas upp för åtkomst alternativt att lägenhetsinnehavaren i god tid frilägger de gamla fundamenten samt att golvet inte återmonteras förrän nya fundament är på plats. Återställning av uteplatsens golv ankommer lägenhetsinnehavaren.


Demonteringsarbeten påbörjas denna vecka och montering av nya vindskydd/spaljéer kommer att ske med nedre husraden som omgång 1 och övre husraden som omgång 2.


Information om arbetet samt förväntade åtgärder är uppsatt i entréerna.

Comments


bottom of page