top of page

Byte fjärrvärmecentraler

Johanssons Rör kommer i närtid att påbörja arbetet med byte av fjärrvärmecentraler inom området. Arbetet kommer att ske etappvis där en central åt gången byts ut

Bytet kommer att ske enligt föjande:

Etapp 1: Södra Smedjegatan 3-23

Etapp 2: Södra Kungsgatan 12-32

Etapp 3: Södra Kungsgatan 2-10 samt 34-40


Ytterligare information om avstängningar av vatten och värme kommer att anslås i trapphusen i anslutning till bytet i respektive etapp

bottom of page