Byte av motorvärmarhuvuden

Arbetet med att byta motorvärmarhuvuden som medger laddning av elfordon, startar måndag 09-12. Arbetet har tyvärr försenats pga uteblivna materialleveranser men nu är allt på plats. Arbetet beräknas ta ca 14 dagar och sedan kommer det nya systemet att driftsättas. Information om användning mm kommer inom kort