top of page

Avstängning utfart Södra Kungsgatan

Vecka 6 planeras vår utfart mot Södra Kungsgatan/Småbåtsgatan att stängas i samband med kommunens grävningar.

Förberedelser kommer i närtid att vidtas för genomfart inom området mot Södra Smedjegatan. Genomfarten kommer att vara avspärrad till dess att utfarten Södra Kungsgatan stängs av.


Avspärrningen mot Södra Kungsgatan/Småbåtsgatan kommer vara kvar tills grävarbetena är klara fram till korsningen Södra Kungsgatan/Varvsleden, sen tar de bort avspärrningen och genomfarten inom området kommer att spärras av. En kortare avspärrning av utfarten Södra Kungsgatan kommer ske vid återställandearbetet (asfaltering och plattsättning) och då kommer genomfarten inom området att öppnas igen.


Preliminärt kommer genomfarten inom området att kunna avvecklas till hösten. I samband med återställandearbetet är planen att parkeringsplatser med laddmöjlighet kommer att iordningställas där planteringen har varit

Commentaires


bottom of page